Activiteiten en Coronavirus

Direct na de zomer hebben we gebruik gemaakt van de terugval in Corona besmettingen en versoepeling van de regels om weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Enthousiast zijn een speciaal Corona-protocol en -opstelling ontworpen en iedereen werd verzocht zich aan de 1,5 meter grens te houden. Echter, de landelijke besmettingscijfers blijven omhoog gaan en de overheid heeft strengere richtlijnen uitgevaardigd. Formeel zouden we binnen de regels blijven met onze maatregelen, maar we willen ook naar de geest van die richtlijnen handelen. Daarom heeft het Bestuur besloten de arbeidstafel aan te passen.

Dit betekent concreet dat er weer online sessies georganiseerd gaan worden en dat rituaal bijeenkomsten tot nader order worden uitgesteld.

De geplande avond voor belangstellenden op 24 november zal online via Zoom worden gehouden.

De overheidsmaatregelen gelden voor vier weken. Over twee weken worden we geïnformeerd over volgende stappen. Het Bestuur is voornemens dit patroon te volgen en u te berichten over het vervolg enige dagen na de volgende persconferentie.