DSB_logo_transparant 90x90

Loge De Stichtse Broederschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent bijvoorbeeld dat schenkingen aan de loge aftrekbaar zijn. De overheid heeft in 2013 bepaald dat instellingen met een ANBI status via internet bepaalde informatie dienen te verstrekken.

Algemeen

Statutaire naam Loge De Stichtse Broederschap
Kamer van Koophandel 40477554 te Utrecht sinds 12-11-1955
RSIN/fiscaal nummer 816584151
ANBI-status Ja

Contactgegevens

E-mailadres secretaris@destichtsebroederschap.nl
Website www.destichtsebroederschap.nl
Postadres Maliebaan 70A 3581 CV Utrecht

Doelstelling

Regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Actueel Beleidsplan

Link naar beleidsplan.

Verslaglegging

Link naar het meest recente jaarverslag en de jaarrekening (met specificatie).

Bestuur

Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester

Voorzitter E. Swillens
Secretaris W. van 't Hof
Penningmeester H.P. Veenhof

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen personeel in dienst en betaalt geen onkostenvergoedingen.