De arbeid start weer

Sinds er medio maart maatregelen zijn afgekondigd vanwege het Coronavirus zijn de werkzaamheden stilgelegd. Gedurende deze periode was er wel regelmatig samenkomst op afstand via Zoom sessies, echter we zijn lang fysiek niet bijeengekomen.

Blij was dan ook het moment dat we door versoepeling van de maatregelen eind juni wel onze traditionele Zomer St. Jan konden vieren op een daarvoor geschikte locatie.

De commissie van het werkplan heeft voor de 2e helft van het jaar een arbeidstafel samengesteld. We zijn verheugd dat we wederom weer binnen de door de wetgever gestelde kaders bijeen kunnen komen. Te beginnen met de opening van het werkjaar op 1 sept 2020. Alle open loges in de 2e helft van 2020 zijn onder voorbehoud van de Corona maatregelen en de beschikbaarheid van een geschikte locatie. De comparities gaan wij trachten in ons logegebouw te organiseren.