Archieven

16aug/20

ALV

Algemene Leden Vergadering. Alleen voor leden.

20jun/19

ALV

Alleen voor leden

05dec/18

ALV

ALV alleen voor leden.
Aansluitend Mr vergadering

21jun/18

ALV

Alleen voor leden.
Aansluitend instructie.

28dec/17

ALV

Alleen voor leden van de vereniging

26jun/17

ALV

Algemene leden vergadering (alleen voor leden)

21dec/16

ALV

Alleen voor leden