Platform voor het bevorderen van de vrije gedachten

De samenwerkende Utrechtse loges organiseren een platform voor het bevorderen van de vrije gedachten. Het biedt een podium in Utrecht voor iedereen (dus ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of etnische achtergrond) samen van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 22 mei 2016:

Ton de Kok – Wat is god, kan religie binnen de rede worden gebracht?

De formule is eenvoudig: Lezing 45-60 minuten -> laten bezinken (korte pauze)-> 45-60  minuten lang kunnen de deelnemers reageren en de voordracht verdiepen met vragen, opmerkingen, persoonlijke visie, etc. Een gespreksleider zal de gedachtewisseling in goede banen leiden. Discussie is uit den boze want een ieder heeft recht op zijn eigen mening mits die respectvol en vanuit de verbinding met de ander wordt gedeeld.

Meer informatie is te vinden op de platformpagina van de samenwerkende loges.