Thema werkjaar 2015/2016: “Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

De Commissie van het Werkplan stelt een thema vast voor ieder nieuw werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om bijvoorbeeld hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2015-2016) is:

“Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.