Thema voor het nieuwe werkjaar: “Mijn reis naar schoonheid”

Sinds een aantal jaar stelt de Commissie van het Werkplan een thema vast voor het nieuwe werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2014-2015) is:

“Mijn reis naar schoonheid”

Belangstellend visiteuren van andere loges worden verzocht het arbeidsplan te raadplegen indien zij interesse hebben om onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom.