Thema arbeidstafel 2020: “Verbinding”

De Commissie van het Werkplan stelt zoals gebruikelijk een thema vast voor de arbeidstafel. Dit thema dient als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor de arbeidstafel van de eerste helft van 2020 is:

“Verbinding”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.