Categorie Archief: Nieuws

28nov/21

Tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden [update]

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen omtrent Covid zien wij ons helaas genoodzaakt de komende drie weken de fysieke arbeid op te schorten. De huidige maatregelen duren tot 19 december, daarom zijn wij voornemens om vooralsnog het Winter St Jan van 21 december door te laten gaan. We beraden ons op een mogelijke andere locatie.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en opgelegde maatregelen op de voet. Laten we hopen dat de situatie snel ten goede verandert zodat we elkaar binnen afzienbare tijd weer allemaal zonder beperkingen kunnen ontmoeten.

[update 16 dec 2021] Gezien de continuering van de maatregelen zal ook de Winter St. Jan viering niet plaatsvinden op 21 dec. We streven nu als eerste gezamenlijke arbeid naar een inwijding op zaterdag 8 januari 2022 s’middags, eventueel op een andere locatie.

16okt/20

Activiteiten en Coronavirus

Direct na de zomer hebben we gebruik gemaakt van de terugval in Corona besmettingen en versoepeling van de regels om weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Enthousiast zijn een speciaal Corona-protocol en -opstelling ontworpen en iedereen werd verzocht zich aan de 1,5 meter grens te houden. Echter, de landelijke besmettingscijfers blijven omhoog gaan en de overheid heeft strengere richtlijnen uitgevaardigd. Formeel zouden we binnen de regels blijven met onze maatregelen, maar we willen ook naar de geest van die richtlijnen handelen. Daarom heeft het Bestuur besloten de arbeidstafel aan te passen.

Dit betekent concreet dat er weer online sessies georganiseerd gaan worden en dat rituaal bijeenkomsten tot nader order worden uitgesteld.

De geplande avond voor belangstellenden op 24 november zal online via Zoom worden gehouden.

De overheidsmaatregelen gelden voor vier weken. Over twee weken worden we geïnformeerd over volgende stappen. Het Bestuur is voornemens dit patroon te volgen en u te berichten over het vervolg enige dagen na de volgende persconferentie.

16aug/20

De arbeid start weer

Sinds er medio maart maatregelen zijn afgekondigd vanwege het Coronavirus zijn de werkzaamheden stilgelegd. Gedurende deze periode was er wel regelmatig samenkomst op afstand via Zoom sessies, echter we zijn lang fysiek niet bijeengekomen.

Blij was dan ook het moment dat we door versoepeling van de maatregelen eind juni wel onze traditionele Zomer St. Jan konden vieren op een daarvoor geschikte locatie.

De commissie van het werkplan heeft voor de 2e helft van het jaar een arbeidstafel samengesteld. We zijn verheugd dat we wederom weer binnen de door de wetgever gestelde kaders bijeen kunnen komen. Te beginnen met de opening van het werkjaar op 1 sept 2020. Alle open loges in de 2e helft van 2020 zijn onder voorbehoud van de Corona maatregelen en de beschikbaarheid van een geschikte locatie. De comparities gaan wij trachten in ons logegebouw te organiseren.

13mrt/20

Bericht in verband met Coronavirus [update 23 april]

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (GON) en de obediënties die samenwerken in het SON-overleg (Samenwerkende Obediënties Nederland) hebben gezamenlijk besloten om met onmiddellijke ingang tot het einde van het werkjaar (juni 2020) alle maçonnieke bijeenkomsten af te gelasten.

Deze maatregel betekent dat algemene ledenvergaderingen, jaarbijeenkomsten, toerustingsdagen, inwijdingen, bijeenkomsten van loges, consistories, kapittels, bouwhutten en preceptorijen worden opgeschort. Ook open avonden voor geïnteresseerden worden niet meer georganiseerd.

De Nederlandse regering neemt stringente maatregelen om een ongebreidelde en ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanuit onze verantwoordelijkheid hebben wij de plicht om de richtlijnen van de overheid zoveel als mogelijk te volgen. Onder meer door fysieke sociale contacten daar waar mogelijk te vermijden.

[update 23 april 2020] Er is een nieuwe arbeidstafel opgesteld voor het op dinsdagavond online samenkomen in een voorhofavond op afstand (0e graad). Een broeder levert een kort bouwstuk op dat daarna besproken kan worden.

29dec/19

Thema arbeidstafel 2020: “Verbinding”

De Commissie van het Werkplan stelt zoals gebruikelijk een thema vast voor de arbeidstafel. Dit thema dient als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor de arbeidstafel van de eerste helft van 2020 is:

“Verbinding”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.

25dec/19

Tijd voor Verbinding

VERBINDING – Wat betekent dat voor je?

OPEN DAG van vrijmetselaars voor vrouwen en mannen zondag 2 februari 2020 om 14.00 uur. Maak kennis met ons gedachtegoed.

Ziet u uw leven ook als een reis, een zoektocht naar wie u in wezen bent? Vindt u het interessant om meer te weten over hoe wij als Weefsters en Vrijmetselaars daar met elkaar over in verbinding zijn en in groeien?

Dan bent u hartelijk welkom op onze open dag op 2 februari 2020 om 14.00 uur, inloop van 13.30 uur. Locatie ”Huize het Oosten” Rubenslaan 1 Bilthoven (vlakbij NS station).

Naast informatie ontvangen, kunt u ook beleven wat een vrijmetselaars- of weefstersrituaal inhoudt. Wij voeren er met alle aanwezigen een uit.

Voor meer info en aanmelden ga naar: tijdvoorverbinding.nl

09okt/17

Website vernieuwd

De website van loge De Stichtse Broederschap is vernieuwd. De inhoud is hetzelfde gebleven maar er is gekozen voor een nieuwe layout. De vorige layout stamde uit 2013 en heeft er sinds die tijd voor gezorgd dat onze loge veel beter vindbaar was voor de buitenwereld.

Sinds 2013 is het internet gebruik echter sterk veranderd. We kunnen zien dat tegenwoordig 3/4 van de bezoekers onze site via een mobiel device bezoekt (smartphone of tablet). Het grote verschil met een desktop is dat het scherm vaak verticaal staat en de schermresoluties variëren sterk per merk en type device.

Daarom is gekozen voor een zgn. ‘responsive layout’, waarbij inhoud van de site zich automatische aanpast aan het gebruikte scherm. De site ziet er dus anders uit afhankelijk van het gebruikte device, de inhoud blijft hetzelfde.

12apr/16

Platform voor het bevorderen van de vrije gedachten

De samenwerkende Utrechtse loges organiseren een platform voor het bevorderen van de vrije gedachten. Het biedt een podium in Utrecht voor iedereen (dus ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of etnische achtergrond) samen van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 22 mei 2016:

Ton de Kok – Wat is god, kan religie binnen de rede worden gebracht?

De formule is eenvoudig: Lezing 45-60 minuten -> laten bezinken (korte pauze)-> 45-60  minuten lang kunnen de deelnemers reageren en de voordracht verdiepen met vragen, opmerkingen, persoonlijke visie, etc. Een gespreksleider zal de gedachtewisseling in goede banen leiden. Discussie is uit den boze want een ieder heeft recht op zijn eigen mening mits die respectvol en vanuit de verbinding met de ander wordt gedeeld.

Meer informatie is te vinden op de platformpagina van de samenwerkende loges.

 

24aug/15

Thema werkjaar 2015/2016: “Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

De Commissie van het Werkplan stelt een thema vast voor ieder nieuw werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om bijvoorbeeld hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2015-2016) is:

“Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.

16jul/14

Thema voor het nieuwe werkjaar: “Mijn reis naar schoonheid”

Sinds een aantal jaar stelt de Commissie van het Werkplan een thema vast voor het nieuwe werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2014-2015) is:

“Mijn reis naar schoonheid”

Belangstellend visiteuren van andere loges worden verzocht het arbeidsplan te raadplegen indien zij interesse hebben om onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom.