Vrijmetselaarsloge De Stichtse Broederschap organiseert met enige regelmaat een avond voor belangstellenden. De eerstvolgende open avond wordt gehouden op:

dinsdagavond 2 juli 2024

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap van mannen die werken met symbolen en ritualen. Dat klinkt geheimzinnig, zeker als je de boeken van Dan Brown hebt gelezen zoals de ‘Da Vinci code ‘ en ‘The lost symbol’. De vrijmetselarij heeft een rijke geschiedenis en heeft zeer veel beroemde mensen inspiratie gegeven om iets voor de maatschappij te betekenen.

Werken aan jezelf en dit teruggeven aan de samenleving

Om iets voor anderen te betekenen moet je eerst aan jezelf werken. Een bewuster mens worden die zichzelf en zijn uitgangspunten goed kent. Wij noemen dat ‘Ken U zelve’. In onze ritualen werken wij aan die innerlijke reis.

Leren van elkaar.

Om te groeien hebben we ook elkaar nodig. Wij spiegelen en vergelijken elkaars meningen wekelijks tijdens lezingen (comparities). Zo zoeken wij gezamenlijk en individueel naar de waarden die passen bij onze levensreis. Tolerantie, broederschap en een innerlijke drang om ons zelf te ontwikkelen zijn onze trefwoorden.

Een geheim genootschap?

Nee, echt niet! Gewoon mannen met verschillende achtergronden die vol in het leven staan, breed geïnteresseerd zijn en in de loge een plaats vinden waar ze dit kunnen delen met anderen!

Zorg dat je erbij bent en reserveer tijdig!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze logevoorlichter en meld je aan voor de open avond.

Waar en hoe laat?

Deze avond voor belangstellenden organiseren we in het logegebouw aan de Maliebaan 70A te Utrecht. Indien u zich aanmeldt zal onze logevoorlichter u tijdig op de hoogte brengen van de details. Aanvang 20:00 uur.

Tot die tijd…

Kijk ondertussen rond op onze site, lees over de ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij of doe de Vrijmetselaarscheck.