Is de Vrijmetselarij iets voor mij?

Het is mogelijk dat het beantwoorden van deze vraag moeilijk voor je is als je niet alle aspecten van de Vrijmetselarij kent. Maar aan de andere kant is dat misschien juist wel het mooie van de Vrijmetselarij…

Wellicht dat het beantwoorden van de volgende vragen je op weg kan helpen:

 1. Ik ben geïnteresseerd in levensbeschouwelijke zaken, spiritualiteit en levenshouding.
 2. Ik zoek een forum dat bijdraagt aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
 3. Ik ben niet doctrinair ingesteld en heb geen extreme of radicale opvattingen die een dialoog onmogelijk maken.
 4. Je kunt mij typeren als tolerant en verdraagzaam met een behoefte om te leren
 5. Mijn basis levenshouding is begripsvol zijn voor de mening van anderen.
 6. Als individu wil ik mijzelf zijn in een groep mensen en mijn mening daar kunnen geven.
 7. Ik wil graag meningen delen en vergelijken met mensen die hiermee bezig zijn.
 8. Ik voel dat er een soort opper intelligentie bestaat (kerkelijk of niet kerkelijk).
 9. Ik ben gevoelig voor de universele taal van symboliek.
 10. Ik kan traditie en eeuwenoude waarden waarderen en combineren met eigentijdse zaken.
 11. Ik kan voldoende tijd vrijmaken om regelmatig aanwezig te zijn (elke dinsdag)
 12. Ik vind het leuk om jongere  en oudere mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten.
 13. Ben bereid om aan de loge input te geven van mijn levensvisie en binnen de loge bij te dragen aan het groepsproces.
 14. Mijn partner (indien aanwezig) staat positief tegenover de methode van de Vrijmetselarij.
 15. Ik zie mijzelf als een vrije denker.

Indien je bovenstaande vragen met JA hebt beantwoord dan is de Vrijmetselarij een goede nieuwe stap voorwaarts op jouw levensreis! Graag maken wij persoonlijk kennis met jou of nodigen wij je uit voor een van onze open avonden. Wij delen onze ervaringen graag met jou!

Indien je dit zelf verder wenst te onderzoeken neem dan contact op met onze loge.