29dec/19

Thema arbeidstafel 2020: “Verbinding”

De Commissie van het Werkplan stelt zoals gebruikelijk een thema vast voor de arbeidstafel. Dit thema dient als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor de arbeidstafel van de eerste helft van 2020 is:

“Verbinding”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.

25dec/19

Tijd voor Verbinding

VERBINDING – Wat betekent dat voor je?

OPEN DAG van vrijmetselaars voor vrouwen en mannen zondag 2 februari 2020 om 14.00 uur. Maak kennis met ons gedachtegoed.

Ziet u uw leven ook als een reis, een zoektocht naar wie u in wezen bent? Vindt u het interessant om meer te weten over hoe wij als Weefsters en Vrijmetselaars daar met elkaar over in verbinding zijn en in groeien?

Dan bent u hartelijk welkom op onze open dag op 2 februari 2020 om 14.00 uur, inloop van 13.30 uur. Locatie ”Huize het Oosten” Rubenslaan 1 Bilthoven (vlakbij NS station).

Naast informatie ontvangen, kunt u ook beleven wat een vrijmetselaars- of weefstersrituaal inhoudt. Wij voeren er met alle aanwezigen een uit.

Voor meer info en aanmelden ga naar: tijdvoorverbinding.nl

09okt/17

Website vernieuwd

De website van loge De Stichtse Broederschap is vernieuwd. De inhoud is hetzelfde gebleven maar er is gekozen voor een nieuwe layout. De vorige layout stamde uit 2013 en heeft er sinds die tijd voor gezorgd dat onze loge veel beter vindbaar was voor de buitenwereld.

Sinds 2013 is het internet gebruik echter sterk veranderd. We kunnen zien dat tegenwoordig 3/4 van de bezoekers onze site via een mobiel device bezoekt (smartphone of tablet). Het grote verschil met een desktop is dat het scherm vaak verticaal staat en de schermresoluties variëren sterk per merk en type device.

Daarom is gekozen voor een zgn. ‘responsive layout’, waarbij inhoud van de site zich automatische aanpast aan het gebruikte scherm. De site ziet er dus anders uit afhankelijk van het gebruikte device, de inhoud blijft hetzelfde.

12apr/16

Platform voor het bevorderen van de vrije gedachten

De samenwerkende Utrechtse loges organiseren een platform voor het bevorderen van de vrije gedachten. Het biedt een podium in Utrecht voor iedereen (dus ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of etnische achtergrond) samen van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 22 mei 2016:

Ton de Kok – Wat is god, kan religie binnen de rede worden gebracht?

De formule is eenvoudig: Lezing 45-60 minuten -> laten bezinken (korte pauze)-> 45-60  minuten lang kunnen de deelnemers reageren en de voordracht verdiepen met vragen, opmerkingen, persoonlijke visie, etc. Een gespreksleider zal de gedachtewisseling in goede banen leiden. Discussie is uit den boze want een ieder heeft recht op zijn eigen mening mits die respectvol en vanuit de verbinding met de ander wordt gedeeld.

Meer informatie is te vinden op de platformpagina van de samenwerkende loges.

 

24aug/15

Thema werkjaar 2015/2016: “Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

De Commissie van het Werkplan stelt een thema vast voor ieder nieuw werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan onze broeders zal gevraagd worden om bijvoorbeeld hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2015-2016) is:

“Vrijmetselarij en de Vooruitgang”

Belangstellend visiteuren van andere loges wordt verzocht de arbeidstafel te raadplegen indien u interesse heeft om één van onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan via de geëigende kanalen.

16jul/14

Thema voor het nieuwe werkjaar: “Mijn reis naar schoonheid”

Sinds een aantal jaar stelt de Commissie van het Werkplan een thema vast voor het nieuwe werkjaar. Dit thema zal worden gebruikt als leidraad voor de arbeid tijdens onze comparitie avonden. Aan broeders zal gevraagd worden om hun bouwstuk in lijn met dit thema vorm te geven.

Het thema voor het komende werkjaar (2014-2015) is:

“Mijn reis naar schoonheid”

Belangstellend visiteuren van andere loges worden verzocht het arbeidsplan te raadplegen indien zij interesse hebben om onze comparitie avonden bij te wonen. U bent van harte welkom.

04feb/14

Ieder kwartaal een open avond

Loge De Stichtse Broederschap organiseert ieder kwartaal een avond voor belangstellenden. De aankondiging voor de eerstvolgende open avond zal voortaan plaatsvinden op een speciaal hiervoor gemaakte pagina. Deze is te vinden via deze link en via het hoofdmenu van de site.