Ton de Kok – Wat is god, kan religie binnen de rede worden gebracht?

Waarom ?
We leven in hectische tijden vandaag de dag, we worden bestookt met een bombardement aan impulsen van buiten (kranten, televisie, internet, sociale media,  etc.). Hoe kom je onder invloed van al deze impulsen tot een weloverwogen persoonlijk standpunt? Vind je het leuk en belangrijk je persoonlijke standpunt te onderzoeken en verder uit te diepen?

Vrijmetselarij gaat over persoonlijke waarheidsvinding en biedt al decennia lang een methode om te komen tot persoonlijke waarheidsvinding zonder te verzanden in dogma’s, populistische standpunten en oeverloze discussies om ‘gelijk’ te halen. Hier wordt actief aan gewerkt door gezamenlijk allerlei onderwerpen te bespreken op het vlak van zingeving maar ook door het uitdiepen van maatschappelijk-sociale vraagstukken. Hoewel er een zweem van geheimzinnigheid over de Vrijmetselarij hangt is het een zeer toegankelijke vereniging en staan de leden midden in het leven.

Hoe ?
Het ‘Platform voor het bevorderen van de vrije gedachten’ biedt een podium in Utrecht voor iedereen (dus ongeacht man/vrouw, geloofsovertuiging, geaardheid of etnische achtergrond) om samen van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen.

De formule is eenvoudig: Lezing 45-60 minuten -> laten bezinken (korte pauze) -> 45-60  minuten lang kunnen de deelnemers reageren en de voordracht verdiepen met vragen, opmerkingen, persoonlijke visie, etc. Een gespreksleider zal de gedachtewisseling in goede banen leiden. Discussie is uit den boze want een ieder heeft recht op zijn eigen mening mits deze respectvol en vanuit de verbinding met de ander wordt gedeeld.

22 mei 2016: Ton de Kok – Wat is god, kan religie binnen de rede worden gebracht?
Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. En omdat er iets is: het universum, de wereld, huis, tuin en keuken, stellen we ons vaak de beklemmende vraag wat eigenlijk de zin van dit alles is. Vijfentwintighonderd jaar lang hebben filosofen, schrijvers en dichters met dat mysterie geworsteld.

Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud-marinier, voormalig lid van de Tweede Kamer en tegenwoordig docent godsdienstfilosofie in Amsterdam. Hij mengt zich regelmatig in het publiek debat op de opiniepagina’s van de landelijke dagbladen. Gevoed door zijn veelkleurige levenservaring geeft hij op 22 mei een zeer toegankelijk beeld van de bestaansworsteling van een aantal filosofen aan de hand van de vraag Wat is God? Zie ook de recensie van zijn boek hieromtrent in de Volkskrant d.d. 22 februari 2014.

Aanmelden en kaarten voor 22 mei 2016

[dit event heeft reeds plaatsgevonden]

Namens de samenwerkende Utrechtse loges,

Loge De Stichtse Broederschap
Loge Hermannus van Tongeren
Loge Johannes
Loge Ultrajectina

DSB_logo_transparant 90x90  logo_hermannus logo_johannes logo_ultrajectina