Wat doe jij op je levensreis?

Jouw Levensreis

Om iets voor anderen te betekenen moet je eerst aan jezelf werken. Een bewuster mens worden die zichzelf en zijn uitgangspunten goed kent. Wij noemen dat ‘Ken U zelve’. Alleen door te werken aan jezelf kun je iets teruggeven aan de samenleving. Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap van mannen die werken met symbolen en ritualen.

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een door de eeuwen heen doorgegeven methode om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Met behulp van symbolen die in het kader van verschillende ritualen met elkaar in verband worden gebracht overdenkt men het Ken u zelve. Het doel is het zichzelf beter te leren kennen en je eigen plaats te bepalen ten opzichte van jezelf, de medemens, de kosmos, de natuur of God: het Al.

Onze Loge

Wij zijn een Vrijmetselaarsloge in Utrecht met de naam 'De Stichtse Broederschap' en maken deel uit van 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden'. Deze in Nederland grootste vrijmetselaarsorde behoort tot de zogenaamde reguliere vrijmetselarij. Loges onder het Grootoosten der Nederlanden werken ongemengd: d.w.z. alleen mannen kunnen er lid worden.

Vrijmetselaarscheck

Is de Vrijmetselarij iets voor mij? Het is mogelijk dat het beantwoorden van deze vraag moeilijk voor je is als je niet alle aspecten van de Vrijmetselarij kent. Maar aan de andere kant is dat misschien juist wel het mooie van de Vrijmetselarij... Wellicht dat het beantwoorden van de volgende vragen je op weg kan helpen.
Ieder mens heeft het recht zelfstandig te zoeken naar waarheid.,
Vrijmetselaren zoeken naar wat mensen verbindt en willen daar aandacht aan geven en niet naar wat hen scheidt.,
Werken aan jezelf en dit teruggeven aan de samenleving,
Tolerantie, broederschap en een innerlijke drang om ons zelf te ontwikkelen zijn trefwoorden.,
Op zoek naar waarheid, de grond der dingen, de orde in jezelf, je unieke zijn, je verantwoordelijkheid, de gezamenlijke ervaring die je deelt, het ervaren van het geheim...,