ALV

Algemene leden vergadering – alleen voor leden
Aansluitend Mr∴ vergadering