ALV

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Alleen toegankelijk voor leden.