Bouwst∴ “De essentie van de vrijmetselarij”

Br∴ A.vd.P.