Bouwst∴ “God voor niet-gelovigen, de God van Spinoza”

Br∴ T.d.K.