Bouwst∴ “Veelvormigheid in de Vrijmetselarij”

Br D. van A∴L∴ Ultrajectina