Gezamenlijke verdieping in het L∴ rituaal

Bbr∴ 1e & 2e Opz∴